novinky

top'rezidence POMEZÍ - AKTUALITA ZE STAVBY

05.08.2019

Na stavbě pokračují práce na železobetonových konstrukcích. Dále probíhá realizace hrubých terénních úprav včetně zásypů jednotlivých objektů. Tento týden bude zahájena montáž oken. Provádějí se první hydroizolace. Přípojky do objektů jsou téměř dokončeny. Na objektech N1 a N4 probíhá zdění bytových jednotek. Účastník sdružení Enesa zahájil práce na páteřních rozvodech technologií.