domy typu D domy typu D

domy typu D

domy typu E domy typu E

domy typu E

domy typu F

domy typu F

vily typu B a C

vily typu B a C

Vila Alfa

Vila Alfa

TOP' REZIDENCE POMEZÍ ETAPA 2

continue

Standardy pro nemovitosti Etapy 2

Standardy v top' rezidenci jsou nadstandardní

Rodinné řadové domy jsou nízkoenergetické a mají rekuperační jednotky s entalpickým výměníkem, který rekuperuje nejen teplo, ale také vlhkost. Ve standardu naleznete elektricky ovládané venkovní žaluzie či venkovní rolety, plynový kotel, akumulační nádrže na dešťovou vodu pro využití k zalévání a přípravu pro fotovoltaické panely. Všechny domy také umožňují rozšíření ovládání prostřednictvím aplikace smart home a využití balíčků nadstandardu. 

Pro více informací ohledně standardu pro každý typ nemovitosti prosím klikněte níže na daný typ a prohlédněte si PDF soubor. 

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu top' rezidence Pomezí, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

sledujte nás na instagramu a facebooku

Instagram Facebook