atraktivní bydlení v kontaktu s parkem

atraktivní bydlení v kontaktu s parkem

atraktivní bydlení v kontaktu s parkem

kaskádové řadové rodinné domy s výhledy

kaskádové řadové rodinné domy s výhledy

kaskádové řadové rodinné domy s výhledy

moderní řadové townhousy

moderní řadové townhousy

moderní řadové townhousy

TYPICKÉ ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY TYPU "D,E,F"

continue

Typické řadové rodinné domy

Základní ideou vítězného urbanistického plánu druhé etapy projektu, jehož autory jsou architekti z ateliéru Bogle Architects, je zachování a posílení přírodního prostředí, do kterého jsou zasazeny rodinné a bytové domy, což umožňuje příjemné bydlení uprostřed zeleně. Návrh přirozeně pracuje s tvarem terénu, vytváří terasy a výškové úrovně, díky čemu mají rodinné domy nejen soukromí a výhledy do zeleně, ale taky na centrum Prahy.

Nedílnou součástí urbanismu je vegetace, tvořená jak původními vzrostlými stromy, tak i novou výsadbou a parkovou architekturou, kterou jsme svěřili do rukou zahradní architektky Štěpánky Šmídové z ateliéru ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS. 

Zástavba ve druhé etapě nabízí celkem 38 prémiových řadových rodinných domů. Osmnáct z nich bylo navrženo londýnským ateliérem Bogle Architects, dvacet je z pera rakouského ateliéru Baumschlager Eberle Architekten ve spolupráci s pražským ateliérem Pavel Hnilička Architekti.

Představujeme Vám zde tři typické řadové rodinné domy – domy typu D, E a F. Každý z nich má své přednosti, některé Vás mohou zaujmout poměrem kvality a ceny, jiné promyšlenou víceúrovňovou dispozicí, další nabízejí výhledy a kaskádovitě uspořádané zahrady. Věříme, že každý si zde přijde na své. 

Řadový rodinný dům D3

Řadový rodinný dům D3

Jako ukázku typického domu typu D jsme vybrali dům D3, který byl navržen vídeňským studiem Baumschlager Eberle Architekten ve spolupráci s ateliérem Pavel Hnilička Architekti. Domy jsou rozmístěné tak, aby obyvatelé každého z nich měli pocit soukromí na své zahradě, a měli tak chuť ji využívat. Zahrady jsou malé a odpovídají městskému způsobu života, kde je důležitá zejména relaxace a oddych. Řadové rodinné domy mají předzahrádky. Vzniká tím staletími osvědčený a odzkoušený model návaznosti staveb pro bydlení na veřejná prostranství. Předzahrádka poskytuje přechodový stupeň mezi soukromým a veřejným prostorem.

Více informací
Řadový rodinný dům E5

Řadový rodinný dům E5

Všechny řadové rodinné domy typu E byly navrženy architekty ze sdružení rakouského ateliéru Baumschlager Eberle Architekten a pražského ateliéru Pavel Hnilička Architekti. Domy jsou uspořádány v zakřivených řadách, kaskádovitě ustupujících ve svahu a s výhledy do vnitřního parku či do zeleně Přírodního parku Košíře-Motol. Výškové i půdorysné uspořádání domů člení jejich objem do menších celků. Zakřivení, a to jak vodorovné, tak i svislé, vytváří jedinečný prostor mezi domy. Každý prostor je svým tvarem svébytný, a přitom je součástí vyššího celku.

Více informací
Řadový rodinný dům F7

Řadový rodinný dům F7

Tento typ řadových rodinných domů je ve většině případů navržen ve formě moderního typu městského třípodlažního townhousu. Návrh většiny těchto domů (typ F1 – F16) vzešel z pera architektů z ateliéru Bogle Architects, který rovněž stojí za celkovým urbanistickým řešením druhé etapy projektu i za návrhy luxusních vil B a C a bytových domů typu G.

Více informací

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu top' rezidence Pomezí, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jaké jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

sledujte nás na instagramu a facebooku

Instagram Facebook