fotogalerie


 
všeobecný roční index kvality ovzduší suspendované částice - průměrné roční koncentrace suspendované částice - četnost překročení imisního limitu 24h koncentrace oxidy dusíku - průměrné roční koncentrace oxid dusičitý - maximální hodinové koncentrace oxidy dusičitý - četnost překročení hodinového imisního limitu hluková mapa - den hluková mapa - noc tiché oblasti